Audit Školení HACCP Cognita s.r.o.


Vypracování HACCP příručky
Provedení vnitřního auditu
Školení hygienického minima
Konzultace změn zákoníku práce

ZVLÁŠTNÍ SKUPINY POTRAVIN

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb.
o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny
  366/2005 Sb. ke stažení (116kB)

 

VYHLÁŠKA č. 54/2004 Sb.
o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
  54/2004 Sb. ke stažení (548kB)

ODBĚR VZORKŮ A KONTROLY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 882/2004
o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat
  882/2004 (ES) ke stažení (311kB)

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004,
kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě
  854/2004 (ES) ke stažení (176kB)

 

VYHLÁŠKA č. 211/2004 Sb.
o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků
  211/2004 (ES) ke stažení (176kB)


Kontaktní údaje:
HACCP Cognita s.r.o., Žitomírská 498/8, 101 00, Praha 10, Tel. kancelář: 775 733 385,
Tel. Auditor: 737 964 749 (telefonní kontakt určen výhradně pro komunikaci se zákazníky),
E-mail: haccp@cognita.cz WWW: www.cognita.cz