Audit Školení HACCP Cognita s.r.o.


Vypracování HACCP příručky
Provedení vnitřního auditu
Školení hygienického minima
Konzultace změn zákoníku práce

BEZPEČNOST A HYGIENA POTRAVIN

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002,
kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin
  178/2002 (ES) ke stažení (565kB)

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004
o hygieně potravin
  852/2004 (ES) ke stažení (188kB)

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004
stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu
  853/2004 (ES) ke stažení (566kB)

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2073/2005
o mikrobiologických kritériích pro potraviny
  2073/2005 (ES) ke stažení (504kB)

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 37/2010
o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu
  37/2010 (ES) ke stažení (1956kB)

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 396/2005
o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu
  396/2005 (ES) ke stažení (247kB)

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 470/2009,
kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu
  470/2009 (ES) ke stažení (929kB)

 

VYHLÁŠKA č. 296/97 Sb.,
kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin
  296/97 Sb. ke stažení (33kB)

 

VYHLÁŠKA č. 4/2008 Sb.,
kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin
  4/2008 Sb. ke stažení (96kB)

 

VYHLÁŠKA č. 447/2004 Sb.
o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu
  447/2004 Sb. ke stažení (153kB)

 

VYHLÁŠKA č. 235/2010 Sb.
o stanovení požadavků na identitu a čistotu přídatných látek
  235/2010 Sb. ke stažení (45kB)

 

VYHLÁŠKA č. 305/2004 Sb.,
kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách
  305/2004 Sb. ke stažení (124kB)


Kontaktní údaje:
HACCP Cognita s.r.o., Žitomírská 498/8, 101 00, Praha 10, Tel. kancelář: 775 733 385,
Tel. Auditor: 737 964 749 (telefonní kontakt určen výhradně pro komunikaci se zákazníky),
E-mail: haccp@cognita.cz WWW: www.cognita.cz